เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2563

PDF | 5.65 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

PDF | 479.56 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564

PDF | 125.21 KB

ดาวน์โหลด