เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.32 THB

เปลี่ยนแปลง
-0.01
% เปลี่ยนแปลง
-3.03%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
110,432,900

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2563

PDF | 5.65 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

PDF | 490 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564

PDF | 263.15 KB

ดาวน์โหลด