เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.38 THB

เปลี่ยนแปลง
+0.03
% เปลี่ยนแปลง
8.57%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
73,463,700

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2563

PDF | 5.65 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

PDF | 522.62 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

PDF | 127.43 KB

ดาวน์โหลด