ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.47 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
- | -%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,857,423
ราคาเปิด
0.48
วันก่อนหน้า
0.47
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.47 / 2,456,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.46 / 9,012,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.46 - 0.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.29 - 0.69