ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.12 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.01 | -7.69%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,194,900
ราคาเปิด
0.13
วันก่อนหน้า
0.13
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.13 / 3,743,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.12 / 10,677,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.12 - 0.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.11 - 0.19