ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.12 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.01 | -7.69%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
740,000
ราคาเปิด
0.13
วันก่อนหน้า
0.13
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.13 / 3,062,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.12 / 11,475,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.12 - 0.13
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.11 - 0.19