ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.14 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
- | -%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
546,100
ราคาเปิด
0.13
วันก่อนหน้า
0.14
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.14 / 8,463,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.13 / 10,448,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.13 - 0.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.11 - 0.28