ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.37 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.02 | 5.71%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,678,200
ราคาเปิด
0.36
วันก่อนหน้า
0.35
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.38 / 36,502,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.37 / 12,941,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.35 - 0.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.08 - 0.58