ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.32 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.01 | -3.03%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
110,432,900
ราคาเปิด
0.33
วันก่อนหน้า
0.33
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.32 / 8,140,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.31 / 14,947,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.30 - 0.33
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.08 - 0.58