ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
- | -%

ปรับปรุง:

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,981,200
ราคาเปิด
0.11
วันก่อนหน้า
0.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.11 / 7,180,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.10 / 474,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.10 - 0.11
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.04 - 0.15