ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : (02) 267-8222 ต่อ 1229
อีเมล์ : IR@gjsteel.co.th

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้