เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.46 THB

เปลี่ยนแปลง
-0.01
% เปลี่ยนแปลง
-2.13%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,848,323

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
แบบ 56-1 One Report 2564

PDF | 13.82 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

PDF | 399.83 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

PDF | 98.33 KB

ดาวน์โหลด