เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.48 THB

เปลี่ยนแปลง
+0.02
% เปลี่ยนแปลง
4.35%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
431,094,100

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2563

PDF | 5.65 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2563

PDF | 1002.39 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

PDF | 282.83 KB

ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Public Presentation เครื่องหมาย C บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)