เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้รวม

ปริมาณซื้อขาย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.10 THB

เปลี่ยนแปลง
-0.02
% เปลี่ยนแปลง
-16.67%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,483,500

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2561

PDF | 6.06 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562

PDF | 1.04 MB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

PDF | 1.86 MB

ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Public Presentation เครื่องหมาย C บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)