เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อหุ้น : GJS

0.08 THB

เปลี่ยนแปลง
-
% เปลี่ยนแปลง
-%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,433,100

ข้อมูลราคาหุ้นและกราฟ , เครื่องคำนวณการลงทุน และราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ดูข้อมูลหุ้น

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2562

PDF | 8.98 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

PDF | 792.55 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

PDF | 284.21 KB

ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Public Presentation เครื่องหมาย C บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)