เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขาย

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2562

PDF | 8.98 MB

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

PDF | 744.28 KB

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

PDF | 168.75 KB

ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Public Presentation เครื่องหมาย C บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)